Overvåker produsert vann

mars 25, 2004, 10:00 CET

Teknologibedriften ProAnalysis AS, som eies 40 prosent av Statoil Innovation AS, har utviklet et nytt overvåkingssystem for å måle oljeinnholdet i produsert vann fra olje- og gassinstallasjoner.

Ved hjelp av laserteknologi kan en gjennomføre kontinuerlige og automatiske målinger av det produserte vannet. Per i dag tas det manuelle prøver for å ha oversikt over oljeinnholdet.

"Det nye systemet vil gjøre oljeselskapene bedre rustet til å oppfylle strenge miljøkrav og oppnå en mer effektiv separasjonsprosess," opplyser Lars Johannes Nordli. Han er investeringsansvarlig i Statoil Innovation.

"Brønnstrømmen fra reservoaret inneholder en god del vann. Spesielt for felt i haleproduksjon er dette en utfordring. Automatiske og kontinuerlige målinger gjør det mulig å oppdage uønskede utslipp tidligere," sier Nordli.

Norske myndigheter har i dag et krav om at oljeinnholdet i produsert vann ikke skal være over 40 milligram per liter i gjennomsnitt målt over én måned.

Statoil har et mål om å ha null skadelige utslipp innen 2005. Dette er i tråd med myndighetenes krav, som er i ferd med å bli innskjerpet. Styresmaktene i andre land er også i ferd med å skjerpe utslippskravene for produsert vann.

Systemet er under testing på norsk sokkel. Det skal prøves ut ved Statoil-opererte felt i 2004.

Statoil Innovation har til formål å kommersialisere Statoils teknologi og kompetanse gjennom oppstart av nye selskaper. Selskapet investerer også i attraktive eksterne bedrifter som understøtter Statoils strategi innen teknologi.

Statoil Innovation er et heleid datterselskap av Statoil ASA.