Skip to Content
no

Gravfunn vil ikke påvirke framdriften

mars 26, 2004, 14:00 CET

Rester av en hodeskalle som er en del av et mulig gravfunn foreløpig tidfestet til steinalderen, ble nylig funnet i forbindelse med de omfattende arkeologiske utgravningene på Nyhamna. Utgravningene gjennomføres i tilknytning til etableringen av landanlegget for ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet.

– Det er hyggelig at arkeologene finner interessante ting og får lønn for strevet. Men saken vil ikke påvirke fremdriften på landanlegget, sier informasjonssjef Vegar Stokset.

Funnet er gjort i området der det framtidige tankanlegget for glykol kommer opp mot Steghaugene helt øst i anlegget.

Her har NTNU-Vitenskapsmuseet rigget seg til med telt og skal etter planen avslutte utgravningene ved påsketider.

Intensiverer undersøkelsene
Prosjektleder Hein Bjerck i NTNU VM sier at funnet er interessant.

– Vitenskapsmuseet intensiverer de planlagte undersøkelsene rundt den mulige gravplassen og de nærliggende hustuftene, og avslutter disse arbeidene like over påske, sier han.

Vitenskapsmuseets feltundersøkelser startet 14. mai 2003, og på det meste har rundt 60 arkeologer vært i arbeid på Nyhamna.

Utgravningene har pågått gjennom vinteren med overbygde utgravningsfelt. Det er også bygget et eget feltlaboratorium for å kunne håndtere det store funnmaterialet.

Ormen Lange-lisensen bekoster det arkelogiske arbeidet på Nyhamna med en ramme på omkring 70 millioner kroner.

Torsdag 25. mars deltok hele 700 besøkende på den siste publikumsdagen til Vitenskapsmuseet på Nyhamna.

 

Se også:

Vitenskapsmuseets nettside om utgravningene
Ormen Langes nettsted