Hydro har solgt alle sine Yara-aksjer

mars 30, 2004, 10:00 CEST

UBS Limited utøvde i går på vegne av seg selv, ABG Sundal Collier Norge ASA, Enskilda Securities ASA og BMO Nesbitt Burns hele overtildelingsopsjonen og kjøpte totalt 31.944.256 Yara-aksjer.

UBS Limited vil betale Hydro 41 kroner for hver Yara aksje de kjøper (minus provisjon).

I forbindelse med nedsalget av aksjer i Yara International ASA ga Hydro en overtildelingsopsjon til UBS Limited til å kjøpe 31,9 millioner aksjer i Yara (10 prosent) i en 30 dagers periode, som startet 25. mars 2004. Som et resultat av gårsdagens utøvelse av overtildelingsopsjonen har perioden som startet 25. mars, der UBS Limited kunne utføre transaksjoner for å stabilisere eller opprettholde markedsprisen til Yara-aksjen, utløpt.

Samlet vederlag fra nedsalget av 63.888.512 Yara-aksjer inklusiv salget av 31.944.256 aksjer den 25. mars 2004 og utøvelse av hele overtildelingsopsjonen er 2,6 milliarder kroner, som medfører en regnskapsmessig gevinst for Hydro på om lag 530 millioner kroner før skatt. Gevinsten vil inngå i resultat fra avhendet virksomhet i første kvartal 2004.

Etter salget av overtildelingsaksjene eier Hydro nå ingen Yara-aksjer.