"Gå til hovedinnhold"

Bærekraft- og årsrapport på nett (vedlegg)

april 2, 2004, 11:10 CEST

Både Statoils årsrapport og bærekraftrapport for 2003 legges i dag, 2. april, ut på konsernets nettsteder. Det er første gang de to rapportene publiseres samtidig.

De trykte utgavene distribueres fra 5. april.

Begge rapportene trykkes i 70.000 eksemplarer på norsk og 25.000 på engelsk. Med et samlet opplag på 190.000 representerer de Statoils største trykkerioppdrag gjennom året.Både Statoils årsrapport og bærekraftrapport for 2003 legges ut på konsernets nettsteder. (Foto: Øyvind Hagen)

Alle aksjonærer får i år bærekraftrapporten i tillegg til årsrapporten.

Statoil er nå representert i 28 land og er inne i en periode med betydelige investeringer ifølge årsrapporten.

Investeringene økte med 20 prosent i 2003. Statoils andel i de syv største utbyggingsprosjektene selskapet er involvert i på norsk sokkel beløper seg til 45,5 milliarder kroner. Dette gjelder vedtatte og igangsatte prosjekter.

Tilsvarende er selskapets andel i ni internasjonale utbyggingsprosjekter på 34,2 milliarder kroner.

Måten Statoils virksomhet drives på er imidlertid like viktig som de forretningsmessige resultatene som oppnås, går det fram av bærekraftrapporten 2003.

Integritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i selskapets verdier, og er grunnlaget for å bygge en god kultur og et godt omdømme.

I forordet skriver konstituert konsernsjef Erling Øverland om Horton-saken at de konsekvenser Statoil trakk viser at den ble tatt alvorlig.

"Jeg har god tro på at Statoil kan gjenvinne tilliten," skriver Øverland.


Årsrapport 2003

Konsernresultatregnskap - USGAAP

Årsrapport 2003 PDF-fil

Årsregnskap 2003 PDF-fil

Årsrapport på form 20-F

HTML-format
PDF-fil


Bærekraftig utvikling


Etikk i Statoil