Nå starter industrieventyret Ormen Lange

april 2, 2004, 13:00 CEST

Like over påske starter arbeidet med Ormen Langes landanlegg på Nyhamna, etter at Stortinget fredag godkjente utbyggingsplanene for Ormen Lange-prosjektet. Vi er veldig glade for at Stortinget har godkjent planene, nå starter realiseringen av dette industrieventyret både til lands og til vanns, sier Hydro-direktør Bengt Lie Hansen.

Stortingets vedtak innebærer at partnerskapet bak Ormen Lange-utbyggingen er i stand til å holde tidsplanen som innebar oppstart av anleggsarbeidet i april.

– Etter fem år med målbevisste forberedelser, har vi nådd alle milepæler og ser fram til å gå i gang med arbeidet, sier Lie Hansen. Han er formann i styringskomiteen for Ormen Lange-partnerskapet.

Historisk
Lederen for Ormen Lange-utbyggingen, prosjektdirektør Tom Røtjer i Hydro, fremholder utbyggingen som en viktig milepæl i norsk gassindustris historie.

Ormen Lange blir det nest største gassfeltet på norsk sokkel, bare Troll-feltet er større.

Røtjer ser fram til å samarbeide med lokalsamfunnet under utbyggingen av det store gassanlegget.

– Stortingets godkjenning av utbyggingsplanene for Ormen Lange-feltet er starten på et nytt industrieventyr i Møre og Romsdal. Det er med stor respekt for lokalmiljøet vi tar fatt på denne utbyggingsoppgaven. Vi ønsker å møte utfordringer med målrettethet og åpenhet sammen med lokalmiljøet, og ser fram til et nært og godt samarbeid, sier Røtjer.

Gir sysselsettingseffekter

Utbyggingen er for tiden det største enkeltprosjektet i Norge, og den vil gi store regionale sysselsettingseffekter i Midt-Norge.

På det meste vil opp mot 2.500 personer være engasjert i utbyggingen av landanlegget, noe som tilsvarer det dobbelte av befolkingen på Gossen i Aukra kommune.

Byggearbeidene vil medføre store forandringer for lokalsamfunnet omkring Nyhamna. Under den innledende tomteopparbeidelsen vil anleggsområdene bli sperret av, og trafikken og anleggsstøyen blir betydelig. Likevel lover Røtjer å ta miljøhensyn under utbyggingen:

– I planleggingen av anlegget har vi lagt stor vekt på hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Målsettingen er å gjennomføre bygging og drift på en skånsom måte. Vi skal vise ved handling at vi tar ansvar for personsikkerhet, helse og omgivelser, sier han.

Les mer:

Nyheter om Ormen Lange-prosjektet

 

Partnere i Ormen Lange:
Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %

 

Fakta om Ormen Lange

Beliggenhet:
100 kilometer nordvest for Mørekysten i Midt-Norge, der feltet bygges ut med inntil 24 brønner.

Prosessanlegg:
Prosesseringen av gass og kondensat for Ormen Lange vil foregå på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Brønnstrømmen skal transporteres gjennom to rørledninger på havbunnen fra feltet og inn til landanlegget 120 kilometer unna.

Produksjonsstart:
Oktober 2007

Reservoar:
Reservoaret dekker et område som er omkring 40 kilometer langt og opptil 10 kilometer bredt, ca. 2800 meter under havoverflaten.

Havdybde:
800 til 1100 meter.

Gasseksport:
På det meste vil Ormen Lange eksportere ca. 20 milliarder kubikkmeter gass per år til Storbritannia og Kontinentet. Gassen skal transporteres gjennom rørledningen Langeled over den ca. 1.200 kilometer lange distansen fra Nyhamna til Easington i Storbritannia. Rørledningen vil gå via knutepunktet Sleipner i Nordsjøen, noe som muliggjør gasseksport til Kontinentet.

Totale investeringer: 66 milliarder kroner (fast 2003 valutakurs) for feltutbygging og transportrørledning.