MST Odin til Prestige

april 14, 2004, 08:00 CEST

Statoils flerbruksskip MST Odin skal delta i arbeidet med å samle opp olje fra tankeren Prestige som forliste utenfor kysten av Spania høsten 2002.

Spanske myndigheter har tildelt det spanske oljeselskapet Repsol YPF oppdraget med tømmingen av skipet. Saipems heleide datterselskap Sonsub skal utføre arbeidet, og har leid inn Odin til å ta imot oljen.

Vraket ligger på 3850 meters dyp. Arbeidet med å tømme det skal etter planen starte i mai og være ferdig i løpet av sommeren.

Statoil er fornøyd med å kunne bidra i arbeidet for å forhindre større skader på miljøet utenfor spanskekysten, opplyser Jostein Ravndal, direktør i enheten Industrialisering og kommersialisering.

Skipet skal delta i en komplisert operasjon som skal ledes av Repsol. Store beholdere skal senkes fra Odin til vraket og fylles med olje. Deretter skal de heves til en dybde like under skipet hvor pumper og losseslange koples til. Oljen pumpes så om bord i lastetankene på Odin.


Store beholdere skal senkes fra Odin til vraket og fylles med olje.

Leieavtalen går over to måneder, med opsjon for ytterligere to. En måned til mobilisering og demobilisering kommer i tillegg.

Statoil har tidligere bidratt til opprydning etter Prestige-forliset. Selskapet har lånt ut spesialutstyr og vært rådgiver for hvordan oljen bør tas opp.

"Vi er godt fornøyd med å få dette oppdraget for Odin. Vi mener skipet er velegnet for det arbeidet som skal gjøres," sier Ravndal.

"I tillegg til å leie ut Odin har Statoil også vært en god diskusjonspartner for de som skal løse oppgaven og håndtere drivstoffet fra Prestige om bord i Odin," sier Ravndal.

Odin blir nå klargjort i Stavanger før det tar fatt på oppdraget i Spania.