Strøm fra hydrogenanlegget på Utsira

april 14, 2004, 14:00 CEST

Strømproduksjonen fra hydrogenanlegget på Utsira har startet. Dermed er de 10 husstandene i Hydros pionerprosjekt på øysamfunnet vest for Karmøy ett skritt nærmere å være et selvforsynt hydrogensamfunn.

Fra sommeren vil 10 av husstandene på øya Utsira få all sin strøm fra fornybar energi. Energisystemet blir verdens første fullskala fornybare og autonome kraftsystem basert på vindkraft og hydrogen.

Gjennom prosjektet viser Hydro hvordan et samfunn kan få dekket sitt energibehov helt uavhengig av fossile brensler.

– Utsira-prosjektet er det første prosjektet hvor vi skaper et levedyktig energisystem basert på fornybar energi. Oppstarten av strømproduksjon fra hydrogenanlegget er en viktig milepæl for vår satsing på hydrogen som energibærer, sier Jørgen Rostrup, direktør for Nye Energiformer i Hydro.

Stabiliserer driften

Strømproduksjonen fra hydrogenanlegget startet i slutten av mars, og i løpet av de nærmeste ukene regner prosjektledelsen med at driften av anlegget er stabilisert.

Før anlegget er komplett, skal det suppleres med en brenselcelle, som trolig blir installert i løpet av mai måned. Cellen vil ha samme funksjon som hydrogengeneratoren; de skal produsere strøm til husstandene når det ikke er tilstrekkelig vind til at vindturbinene kan produsere strømmen. Hydrogenanlegget er dimensjonert for å kunne produsere strøm for to helt vindstille dager, noe som svært sjelden forekommer på Utsira.

– Det er gledelig å se at anlegget begynner å fungere som det skal. Nå ser vi fram til at husstandene kan kobles til anlegget, sier Rostrup.

Før prosjektet kommer så langt, skal anlegget gjennom en testperiode med samkjøring av vindmøller og hydrogenanlegg. Anlegget skal offisielt innvies 1. juli i år, og husstandene vil etter planen kobles til det selvforsynte kraftsystemet i løpet av sommeren.