FAKTA

april 15, 2004, 08:00 CEST

Utsira-prosjektet i korte trekk:

  • Utsira er Norges minste kommune med i underkant av 250 innbyggere. Utsira er et øysamfunn som ligger cirka 18 kilometer vest for Haugesund i Rogaland fylke.

 

  • Den totale økonomiske rammen for demonstrasjonsprosjektet som skal vare i to år er på ca. 40 millioner kroner.

 

  • Hydro gjennomfører prosjektet sammen med det tyske selskapet ENERCON som er en av verdens største produsenter av turbiner til vindkraftanlegg. ENERCON bidrar med både teknologi og betydelig arbeidsinnsats.

 

  • Prosjektet har fått verdifull og avgjørende støtte fra Enova, SFT og Norges Forskningsråd.

 

  • Utsira-prosjektet er et ledd i Hydros satsing på hydrogen og fornybar energi. I tillegg til økt satsing på vindkraft og oppgradering av vannkraftanlegg har Hydro omfattende forskning og investeringer innen området fornybar energi og hydrogen. Hydro har etablert en egen enhet for Nye Energiformer som ledes av Jørgen Rostrup. Milepæler i dette arbeidet den senere tiden har blant annet vært åpningen av verdens første kommersielt tilgjengelige fyllestasjon for hydrogen på Island, og åpning av en tilsvarende stasjon i Hamburg høsten 2003. En annen viktig milepæl var åpningen av Hydros vindkraftanlegg på Havøygavlen sommeren 2003.

 

  • Hydro Electrolysers på Notodden er et av verdens ledende selskaper når det gjelder å lage elektrolysører. Selskapet er heleid av Hydro.

 

  • Hydro er allerede en betydelig produsent av vann- og vindkraft i Norge. Hydro er den nest største kraftprodusenten i Norge, med en årlig normalproduksjon på 9 TWh. Denne produksjonen tilsvarer forbruket av elektrisitet i nærmere 350.000 hjem, eller snaue ti prosent av den samlede norske kraftproduksjonen. Produksjonen er hovedsakelig vannkraft fra om lag 20 kraftstasjoner i Telemark, Røldal/Suldal, Skafså, Sogn og Sundsfjord.

 

Prosjektfakta om Utsira

Milepæl

Prosjektstart forprosjekt

Januar 2002

Konsesjon for anlegget

April 2003

Inngåelse av hovedkontrakter

April 2003

Byggestart

Juni 2003

Idriftsettelse av vindmøller September 2003
Idriftsettelse av hydrogenanlegg Vinter 2004

Implementering av brenselcelle

Vår 2004

Idriftsettelse av demonstrasjonsanlegg

Sommer 2004

Offisiell åpning av anlegget

Sommer 2004

 

Hovedkomponenter

Tekniske parametre

Vindturbiner

2x600 kW

Svinghjul

5 kWh

Synkronmaskin (MSM)

100 kVA

Hydrogenmotor

55 kW (toppbelastning)

Brenselcelle 10 kW

Elektrolysør

10 Nm3/h, 48 kW

Kompressor

5,5 kW

Hydrogenlagerkapasitet

2400 Nm3

Prosjektledelse Hydro

Partner

Enercon

 

For informasjon, bilder eller prosjektskisser, kontakt informasjonssjef Bård T. Hammervold, tlf. 99 58 31 20 eller e-post bard.hammervold@hydro.com.