"En ære å ta første spadetak for Ormen Lange"

april 16, 2004, 18:30 CEST

Aukras ordfører Aud Mork tok fredag det første spadetaket på anleggsområdet for Ormen Lange-feltets gassanlegg på Nyhamna. Dermed er Norges for tiden største utbyggingsprosjekt i gang.

– Det er en stor glede og ære for meg å ta det første spadetaket for en av norgeshistoriens største industriutbygginger, sa Aud Mork – før hun satte spaden i jorda der rørledningene med gass fra Ormen Lange-feltet vil komme i land.

Markeringen på Nyhamna samlet om lag 50 personer fra vertskommunen Aukra, nabokommunen Fræna, Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen, samt fra lokale næringsorganisasjoner og operatørselskapene Hydro og Shell.

De to operatørselsekapene har ansvar for henholdsvis utbygging og drift av det store Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Til stede var også en rekke representanter for pressen.

Ordføreren la vekt på at et samlet kommunestyre ønsker Ormen Lange velkommen til Aukra. Kommunen har for øvrig allerede lagt de første gassrørene med tanke på lokal utnyttelse av naturgass.

– Jeg er fylt av ærbødighet i dag og er spent på fremtiden. Vi ser allerede de første ringvirkningene lokalt ved at vi er sikret kraftforsyning og forbedret fergeforbindelse. Jeg vil rose Hydro for eksemplarisk kommunikasjon med innbyggerne i kommunen så langt i prosessen, sa Mork.

Godt å være velkommen
Før ordføreren tok det første spadetaket, orienterte Terje Uthus om utbyggingen. Han er Hydros prosjektansvarlige for landanlegget.

– Det er godt å føle seg velkommen til kommunen. Vi har et godt samarbeid med lokale myndigheter. Nå er det opp til oss å vise en framferd som gjør at det gode forholdet vedvarer, sa Uthus.

De første gravemaskinene og bulldoserne er allerede på plass i anleggsområdet på Nyhamna. Uthus sier at det i løpet av kort tid vil være mellom 300 og 400 personer i arbeid på området. Størst vil aktiviteten være tidlig i 2006, når mellom 2.000 og 2.500 personer vil være i sving.

Også for styreformannen i Ormen Lange-lisensen, Hydro-direktør Bengt Lie Hansen, var fredagen en viktig dag.

– Jeg har sett fram til denne dagen i flere år. Dette er en stor dag for nasjonale myndigheter, så vel som for lokalsamfunnet og rettighetshaverne i Ormen Lange-lisensen.

– Etter målbevisst arbeid, er vi i startfasen på et gigantprosjekt til 66 milliarder kroner. Dette er starten på et industrieventyr både til lands og til vanns. Vi står i et område, hvor det mest moderne prosessanlegget i denne industrien skal bygges, sa Lie Hansen.

Besøk nettstedet til Ormen Lange