Leier Regalia for Visund

april 16, 2004, 08:45 CEST

Statoil har inngått en kontrakt med Prosafe Offshore for å leie MSV Regalia. Fartøyet skal brukes som flotell samtidig med ferdigstillelse av Visund gassprosjekt i Nordsjøen.

Oppstart vil være i første kvartal 2005. Kontrakten har en fast varighet på minimum fire måneder og 20 dager. Oppstart 1. mars gir en varighet på fem måneder og 20 dager.

Den har en verdi på mellom 125 millioner kroner og 150 millioner kroner avhengig av leietid.

Ved behov har Statoil mulighet til å forlenge leieperioden, men dette avhenger av andre kontrakter for fartøyet, opplyser produksjonsdirektør for Visund, Astrid Sørensen.

"Vi trenger ekstra sengeplasser fordi vi skal intensivere boring av produksjonsbrønner samtidig med sluttføring av Visund gassprosjekt," sier Sørensen.

Visund eksporterer olje via Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. I dag reinjiseres all gass i reservoaret. Visund gassprosjekt skal gjøre plattformen i stand til å eksportere inntil 15 millioner kubikkmeter gass per dag fra feltet. Prosjektet skal også bidra til at kapasiteten for gassinjeksjon økes, slik at mer olje kan utvinnes fra reservoaret.

Visund skal levere gass fra 1. oktober 2005.

Avtalen med Prosafe er signert på vegne av partnerskapet i Visund, som også består av Petoro, Hydro, ConocoPhillips og Total.