Nye brannvannspumper på Statfjord

april 16, 2004, 11:50 CEST

Statoil har tildelt Fabricom en kontrakt for å levere en ny brannvannspumpe på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen. Oppdraget er en del av et større program konsernet iverksetter for å bedre sikkerheten ytterligere på selskapets installasjoner.

Kontrakten er verd 75 millioner kroner. Avtalen inneholder også en opsjon for å installere lignende utstyr på Statfjord B.


Fabricom skal installere ny brannvannspumpe på Statfjord C. (Foto: Øyvind Hagen)

Arbeidet som Fabricom skal utføre, omfatter planlegging og detaljert prosjektarbeid, innkjøp av utstyr og fabrikkering av rør. Selskapet skal også gjøre strukturelle endringer på plattformen for å tilpasse den nye brannvannspumpen og dieselgeneratoren. I tillegg skal Fabricom installere og prøve ut systemet på plattformen.

Det opplyser Haldis Særsten, som er seniorkonsulent i enheten Modifikasjon og vedlikeholdsanskaffelser.

"Den nye pumpen har større kapasitet, slik at brannvernsystemet blir enda sikrere," sier Særsten.

De eksisterende pumpene leverer rundt 700 kubikkmeter vann per time. Den nye har en kapasitet på om lag 3000 kubikkmeter.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av august 2005.

Statoil har planer om å oppgradere brannvannspumper og modernisere og skifte ut deteksjon- og brannslukkesystemer på Statfjord A, B og C-plattformene.