Fastholder granskingskonklusjoner

april 16, 2004, 18:00 CEST

Mediene har igjen interessert seg for hendelsesforløpet rundt dødsulykken på boreriggen Byford Dolphin som skjedde for to år siden. Statoils konserndirektør Henrik Carlsen fastholder konklusjonene fra Statoils granskingsrapport, og viser til at politiet og Oljedirektoratet har kommet til de samme konklusjonene.

Granskingene til både Statoil og Oljedirektoratet konkluderte med at dødsulykken skjedde på grunn av et rørstykke som falt gjennom et mindre hull, det såkalte musehullet, ved siden av borehullet.

"Jeg kan ikke se at det er avdekket nye momenter som skulle tilsi at innhold og konklusjon i granskingsrapporten etter dødsulykken er feil," sier Carlsen. Han understreker at påstandene om et annet hendelsesforløp også tidligere er fremmet i mediene. Den gangen ble granskingsrapporten vurdert på nytt, men konklusjonene ble de samme.

Han påpeker videre at Statoils gransking av ulykken er gjort uavhengig av undersøkelsene til Oljedirektoratet og politiets etterforskning. Alle kom likevel til samme konklusjon.

Nestleder i Nopef i Statoil, Oddvar Haugvaldstad gjentar det han har sagt tidligere:

"Jeg uenig i beskrivelsen av hendelsesforløpet i rapporten, og mener rørstykket falt gjennom et større hull i dekket. Grunnlaget for dette er vitneutsagn fra personell på kjellerdekket som har tatt kontakt med meg i etterkant. Disse utsagnene er ikke gjengitt i granskingsrapporten," sier han.

"Dette var en ulykke som ikke skulle ha skjedd. De tiltak som granskingsgruppen anbefalte, og som er satt i verk etter ulykken, ville ikke vært annerledes om rørstykket hadde falt gjennom et annet hull enn det granskingsgruppen har konkludert med," sier Henrik Carlsen.

Carlsen sier det er viktig å ta lærdom av saken og den tvil som er sådd rundt granskingen. Nå vil han internt ta opp rutinene rundt granskingsrapporter slik at mulige avvikende vitneutsagn kommer med i framtidige rapporter.