Sikrer rigg for Barentshavet

april 19, 2004, 08:00 CEST

Statoil og Hydro har inngått en intensjonsavtale med Ocean Rig for å bore tre letebrønner i Barentshavet. Avtalen har en samlet verdi på rundt 310 millioner kroner.

Dette inkluderer mobiliseringskostnader og nødvendige oppgraderinger knyttet til operasjonen i Barentshavet, deriblant krav om vinterisering av rigg og null utslipp til sjø.

Den første brønnen skal etter planen startes i løpet av høsten 2004.

Selve borekampanjen har en total varighet på om lag 135 dager. Verftsopphold og perioder for mobilisering og demobilisering kommer i tillegg.

Det er foreløpig ikke avklart hvilken av de to riggene Eirik Raude og Leiv Eiriksson som skal brukes. Riggene er av samme design, Bingo 9000, og er bygget i 1999. De er spesielt konstruert for operasjoner i værharde områder.

Statoil er operatør for to brønner. Den ene skal bores i utvinningstillatelse 202 eller i seismisk område F, og den andre i seismisk område G.

Hydro skal bore en brønn i seismisk område C.

"Vi håper å finne både olje og gass i boringene. Eventuelle funn av gass kan tas inn til LNG-anlegget (Liquefied Natural Gas -flytende naturgass) som er under bygging på Melkøya utenfor Hammerfest," sier Ørjan Birkeland, Statoils letesjef for Lofoten og Barentshavet.

Intensjonsavtalen er inngått med forbehold om godkjenning fra partnerne i de tre brønnene og av norske myndigheter.