Sommerprosjektet er i gang

april 20, 2004, 14:00 CEST

79 studenter er plukket ut til Sommerprosjektet 2004 som arrangeres for sjuende år på rad. Søknadsbunken blir større for hvert år. For 2004 mottok Statoil 830 søknader.

Sommerprosjektet er en organisert form for sommerjobb for studenter ved universiteter og høyskoler i og utenfor Norge.

Målet er å bedre samarbeidet mellom Statoil og universiteter og høyskoler, og gi studentene en opplevelse av hvordan det er å jobbe med problemløsninger i en stor industribedrift. Samtidig er Sommerprosjektet viktig for Statoils merkevarebygging med tanke på fremtidig rekruttering.

Studentene skal arbeide med 25 prosjektoppgaver som er relevante for Statoils forretningsdrift.

De jobber i åtte uker ved Statoils kontorsteder i Trondheim og Stavanger.

"Nytt i år er at mentorgruppen blir utvidet, slik at disse blir representert både i Stavanger og Trondheim," opplyser Knut-Olav Fjell, leder for Sommerprosjektet.

"Oppgaven til mentorene er å være prosesspådrivere for aktivitetene, både i og mellom prosjektene. Det skal jobbes spesielt med å videreutvikle mentorrollen til nytte for påfølgende Sommerprosjekt," sier Fjell.

Et annet viktig poeng er å trekke de 12 veilederne, som hovedsakelig kommer fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), mer aktivt inn i prosjektet.

"Et tredje siktemål er å forsøke å finne enda bedre synergier mellom prosjektene ettersom flere av dem berører de samme fagområdene," sier Fjell.

Sommerprosjektet ble første gang arrangert i 1998 som et samarbeid mellom Statoil, NTNU og Høgskolen i Telemark.