Borer letebrønn fra Gullfaks

april 21, 2004, 11:25 CEST

Statoil startet nylig boringen av en letebrønn i Topas-prospektet i Nordsjøen. Brønnen blir boret fra Gullfaks C-plattformen.

Topas blir boret på blokkgrensen mellom feltene Gullfaks og Visund.

Brønnen er så langt boret til om lag 1100 meter. Total lengde er planlagt til rundt 7000 meter.

Arbeidet er beregnet å ta 100 dager. Brønnen skal være ferdig i løpet av juni.

Et eventuelt funn vil kunne knyttes til Gullfaks C-plattformen, opplyser Bengt Beskow, leder for leting i Tampen-området.

"Leting i nærheten av eksisterende installasjoner er viktig for Statoil for å sikre at mest mulig av de gjenværende ressursene i de modne områdene utvinnes," sier Beskow.

Han legger til at foruten letebrønnen Topas er det allerede boret flere langtrekkende brønner i Tampen-området fra de faste installasjonene. Disse har gitt viktig kompetanse for å gjøre små olje- og gassprosjekter på norsk sokkel lønnsomme