Hydro støtter utviklingen av russiske olje- og gassleverandører

april 21, 2004, 10:20 CEST

Det er et stort potensial for olje- og gassaktiviteter i Barentshavet. Denne uken arrangerer Hydro to konferanser i Nordvest-Russland om hvordan russiske leverandørselskaper kan forberede seg på og dra nytte av fremtidige olje- og gassaktiviteter i denne regionen.

Konferansene markerer starten på fase to av Hydros leverandørprosjekt i Nordvest-Russland. Prosjektet er en oppfølging av leverandørundersøkelsen som ble gjennomført i 2003.

Initiativet er et svar på oppfordringen om energisamarbeid, som Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik inviterte til i november 2002.

– Det er gunstig å bruke lokale leverandører og ressurser i Nordvest-Russland for store prosjekter, slik som utviklingen av det enorme gassfeltet Shtokman, sier Arvid Halvorsen. Han leder Hydros Moskva-kontor og er forretningsansvarlig for konsernets olje- og gassvirksomhet i Russland.

Kompetanse gir konkurransefortrinn

– Mange av de lokale selskapene har utviklet sterk kompetanse som leverandører til russisk marine og fiskeindustri. Dette prosjektet kan gi de lokale leverandørene et konkurransefortrinn når olje- og gassprosjekter settes i gang, men det er nødvendig for leverandørene å øke kompetansen og gjøre seg kjent med kravene som stilles av olje- og gassindustrien, sier Halvorsen.

Leverandørprosjektet (The “North-west Russia Supplier Development Project”) støttes av de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk, Finnmark fylkeskommune, de russiske olje- og gasselskapene Sevmorneftegaz, Gazprom og Rosneft, Innovasjon Norge og Barentssekretariatet. Aker Kværner, INTSOK, Storvik & Co., ENSI og Achilles er Hydros norske partnere i prosjektet.

I tillegg til de nevnte deltagerne og støttespillerne vil konferansene i Murmansk og Arkhangelsk, og den videre gjennomføringen av prosjektet, involvere flere representanter fra leverandørindustrien i Nordvest-Russland og norske leverandørselskaper.

Støtter etablering av partnerskap

Hydros erfaring fra norsk sokkel er av stor betydning for fremtidige olje- og gassaktiviteter i havområdene utenfor Nordvest-Russland, siden utfordringene i de to områdene har mange likhetspunkter.

– Hydro tilbyr rådgivning basert på vår kunnskap og erfaring til selskaper som ønsker å kvalifisere seg som leverandører, og vi hjelper også til med å etablere partnerskap mellom leverandørselskaper i Russland og Norge, sier Halvorsen.

Shtokman-feltet viser hvilke muligheter og utfordringer som venter olje- og gasselskaper og leverandører i Barentshavet.

Det enorme feltet inneholder mer enn 3.000 milliarder standard kubikkmeter gass, mer enn tre ganger så mye som ressursene i Troll-feltet i Nordsjøen.

Hydro har arbeidet med utviklingsplaner for Shtokman-feltet siden 1989, sammen med russiske og vestlige partnere.

Høsten 2003 inngikk Hydro en avtale med Rosneft om en ny utredning av aktuelle utbyggingsmuligheter for Shtokman-feltet.

Analysen tar for seg mulighetene for en undervannsutbygging i en første fase, med flerfasetransport av brønnstrømmen fram til et landanlegg.