Utmerkelse til Hydro-forskere

april 22, 2004, 23:00 CEST

Forskere ved Hydros forskningssenter i Bergen har mottatt en pris fra den amerikanske foreningen for petroleumgeologer, American Association of Petroleum Geologists (AAPG), for beste forskningspresentasjon på den internasjonale geologikonferanse i Barcelona. 300 bidrag fra hele verden ble vurdert.

Prosjektleder Tore M. Løseth mottok prisen på vegne av gruppen under AAGPs årskonferanse i 18. april. Forskerne har utviklet en visualiseringsmetode som setter ny standard for presisjon i tredimensjonale reservoarmodeller.

Tredimensjonale reservoarmodeller blir brukt til å beregne volum av olje og gass. Modellene blir også brukt for å simulere hvordan olje strømmer gjennom reservoarene. Hydro-forskerne har utviklet en metode som gjør det mulig å bygge opp tredimensjonale modeller av reservoarer med stor grad av nøyaktighet.

Ut i verden

For å bygge opp modeller av reservoarene i Nordsjøen drar forskerne ut i verden for å finne fjellformasjoner som er avsatt under like forhold som de olje- og gassholdige områdene i Nordsjøen. Feltstudiene gir verdifull informasjon om hvordan det ser ut i oljereservoarene, og har lenge blitt brukt når Hydro skal bygger opp informasjon om nye boreområder.

– Inntil nå har dataene vi henter inn fra feltstudier, vært todimensjonale og kvalitative. Med den nye metoden bygger vi opp modeller som er tredimensjonale og kvantitative, sier Løseth.

Gjenskaper formasjoner

Den tredimensjonale modellen viser hvordan landskapet i Nordsjøen må ha sett ut for flere hundre millioner år siden. Modellen kan derfor brukes til å gjenskape formasjonene i Nordsjøen.

Arbeidet som imponerte dommerpanelet på AAPG-konferansen, er et pilotprosjekt. For å bruke modellen i Nordsjøen må dataene koples sammen med data fra seismiske undersøkelser. Løseth tror den nye metoden vil gjøre det lettere å planlegge boreoperasjoner og hente opp mer olje.