- Gledelig beslutning om gassinnovasjonsselskap

april 23, 2004, 15:00 CEST

- Dette er gledelig, og vil gi et nasjonalt løft for økt anvendelse av gass i Norge, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten i en kommentar til fredagens redegjørelse fra Regjeringen om etableringen av et statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig gassteknologi i Grenland.

På en pressekonferanse i Oslo fredag kunne statsminister Kjell Magne Bondevik og olje- og energiminister Einar Steensnæs bekrefte at det til høsten blir etablert et statlig innovasjonsselskap i Grenland, som igjen vil få oppdraget med å opprette et nasjonalt gassteknologiprogram.

Det ble opplyst at Regjeringen oppretter et fond på to milliarder kroner. Avkastningen av fondet skal forvaltes av det nye innovasjonsselskapet og skal blant annet finansiere utprøving av ny teknologi i pilot- og demonstrasjonsanlegg for gasskraftverk med CO2-håndtering.

– Industriens målsetting er å skape høyere fokus på kommersialisering av naturgassteknologi, og opprettelsen av et slikt innovasjonsselskap er et viktig skritt i den retning, kommenterer Hydros generaldirektør Eivind Reiten.