Tiltale mot Statoil-ansatt

april 23, 2004, 08:55 CEST

Økokrim har tatt ut tiltale mot to tidligere ansatte i leverandørselskapet Reinhold & Mahla (R&M) og en Statoil-ansatt. Etterforskningen mot de tre startet i mai i fjor etter at R&M og Statoil i fellesskap varslet Økokrim om selskapenes mistanke om uregelmessige forhold.

Tiltalen går ut på at den Statoil-ansatte skal ha mottatt penger i forbindelse med oppdrag R&M utførte for Statoil.

Den Statoil-ansatte har siden etterforskningen ble innledet utført arbeidsoppgaver som ikke innebærer eksponering eller opptreden på vegne av Statoil mot eksterne parter.

"Statoil ser meget alvorlig på forholdet og har i denne konkrete saken bidratt med informasjon til Økokrim," sier Stig Bergseth, direktør for Helse, miljø og sikkerhet.

Statoil avventer den rettslige behandlingen og har derfor ingen ytterligere kommentarer til saken.

Bergseth understreker at Statoil betrakter det videre saksforløpet som et forhold mellom påtalemyndigheten og de tiltalte.

R&M har i dag kontrakter for overflatevedlikehold i Troll/Sleipner-området i Nordsjøen og i Halten/Nordland-området i Norskehavet. Selskapet har også en rammeavtale knyttet til isolasjonsmateriell og kontrakt for oppgradering av lugarer på Statfjord-feltet i Nordsjøen.