Godkjenner Åsgard Q

april 29, 2004, 08:20 CEST

Statoil har fått godkjent revidert Plan for utbygging og drift (PUD) for Åsgard Q-prosjektet i Norskehavet av myndighetene. Boring av den første produksjonsbrønnen ble satt i gang 28. april.

Erfaringene har vist at dagens brønnmønster ikke drenerer Smørbukk Sør-reservoaret optimalt. I 2003 startet derfor Statoil et prosjekt for å øke utvinningen. Prosjektet førte til et forslag om videre utvikling av reservoaret ved å installere en ny bunnramme på feltet.

"Åsgard Q vil øke utvinningen på Smørbukk Sør med 26 millioner fat olje," sier Åge Kristensen som er undergrunnsansvarlig på Smørbukk Sør.


Q-rammen skal knyttes til Åsgard A.

Bunnrammen for prosjektet ble nylig stabilisert på feltet. Q-rammen blir den tredje produksjonsrammen på Smørbukk Sør. Den skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard A og oljen skal sendes gjennom to parallelle rørledninger på om lag 13 kilometer.

Investeringen for prosjektet er rundt 1,7 milliarder kroner.

Havbunnsutbyggingen blir en av de raskest utførte på norsk sokkel. Det vil gå litt over ett år fra PUD ble levert til produksjonsstart.

Planlagt produksjonsstart er 1. januar 2005.