Skip to Content
no

Innkaller til generalforsamling 

april 30, 2004, 13:45 CEST

Statoils generalforsamling finner sted i Stavanger 5. mai klokken 17.30.

Generalforsamlingen avholdes i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder.

2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

3. Valg av møteleder.

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden.

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2003, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 2,95 pr. aksje.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen.

10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.

11. Valg av to medlemmer til valgkomiteen.

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte.

Se fullstendig innkalling her.