Skip to content
no

Øker reservene i Alve

april 30, 2004, 09:40 CEST

Statoil har ferdigstilt en avgrensningsbrønn i gass- og kondensatfunnet Alve i Norskehavet som øker de påviste reservene.

Alve ligger 10 kilometer sørvest av det Statoil-opererte Norne-feltet.

Avgrensningsbrønn 6507/3-4 ble boret på 372 meters vanndyp til en total dybde på 4092 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Under boringen er det hentet inn kjerneprøver og gjennomført omfattende logging.

"Det er for tidlig å si hvor store utvinnbare reserver som er påvist hittil i Alve. Vi skal evaluere all brønninformasjon for å avklare funnets potensial," sier Roger Inge Johansen, sektorsjef i Leting Halten/Nordland.

Alve vil primært bli koblet opp mot Norne-skipet for produksjon, men en slik utvikling er avhengig av funnets størrelse. Statoil vil også vurdere å bore en ny brønn for å påvise ytterligere reserver.

Alve ble påvist i 1990, og satte Statoil på sporet av Norne-feltet.

Avgrensningsbrønnen ble boret av fartøyet West Navigator. Boretiden var 47 dager.

Boreskipet forlot lokasjonen 29. april, for å starte en letebrønn i Linerle-prospektet, 20 kilometer nordøst for Norne.