Hydro viser seg fram i Houston

april 30, 2004, 08:00 CEST

Viktige suksessfaktorer for et olje- og energiselskap er å bygge relasjoner, å kommunisere kompetanse og gjennomføringsevne og å lære av erfaringene fra resten av industrien. Hydros deltakelse på den internasjonale OTC-messen i Houston 3.-6. mai handler nettopp om dette.

Offshore Technology Conference (OTC) er ventet å trekke til seg mer enn 50.000 besøkende, som på det enorme messeområdet i Houston kan besøke utstillere fra om lag 2.000 selskaper fra 110 land. OTC har blitt en av de viktigste møtestedene for den globale olje- og gassindustrien.

Hydro vil spille en aktiv rolle på konferansen i Houston. Selskapets aktiviteter under OTC starter på selve åpningsdagen, da generaldirektør Eivind Reiten vil være vert for en middag ved Houston Museum of Natural Science. Mer enn 200 gjester fra ulike olje- og energivirksomheter vil være til stede, blant dem representanter for kontraktorselskaper, underleverandører og forretningsforbindelser, foruten offentlige myndigheter.

Oppmerksomhet på Ormen Lange

Ormen Lange-prosjektet er gjenstand for stor interesse i den internasjonale olje- og gassbransjen. Tirsdag 4. mai vil direktør Bengt Lie Hansen presentere Ormen Lange-prosjektet ved en tradisjonell norsk lunsj, holdt av det norsk-amerikanske handelskammeret, Norwegian American Chamber of Commerce.

Samme dag vil Hydro også presentere undervannsprosjektet Fram under den tekniske delen av OTC-konferansen som bærer tittelen "Subsea Tieback".

På ettermiddagen onsdag 5. mai er en av de øvrige tekniske sesjonene helt viet til Ormen Lange-prosjektet. Bengt Lie Hansen vil være hovedtaler i kraft av sin stilling som styreleder av Ormen Lange-partnerskapet. Aktuelle utfordringer ved utbyggingen av Ormen Lange vil bli gjennomgått av flere representanter for Hydro og Shell, som er operatørselskaper for henholdsvis utbyggings- og driftsfasen av Ormen Lange.

Ormen Lange-prosjektet vil gjennom hele uken også ha sin egen stand på OTC-messen.

  • Ormen Lange i korte trekk
    Ormen Lange er et stort gassfelt også i global skala, og med en beregnet kostnad på 66 milliarder kroner er det Hydros største utbyggingsprosjekt noensinne. Ormen Lange-feltet ligger på et havdyp på om lag 1.100 meter utenfor kysten av Nordmøre. Feltet vil kunne dekke 20 prosent av Storbritannias totale gassbehov.