Oseberg-oppstart etter olje- og gasslekkasje

mai 2, 2004, 23:00 CEST

Mandag starter produksjonen på Oseberg Feltsenter etter at den ble stanset på grunn av en olje- og gasslekkasje lørdag. Lekkasjen oppstod på Oseberg A-plattformen ved 13-tiden lørdag og ble raskt stanset. Alle varslings- og sikkerhetsrutiner fungerte som forutsatt, og ingen personer ble skadd i hendelsen.

I løpet av helgen er skadene på Oseberg A utbedret, slik at produksjonen nå startes opp igjen.

Under hendelsen lørdag ble mannskapet mobilisert i henhold til beredskapsplanen, men demobilisering ble iverksatt kort tid etterpå for de 239 personene som for tiden befinner seg på Oseberg Feltsenter.

Det ble kun observert mindre oljeutslipp til sjø som følge av hendelsen. Det var godt vær i området. Hendelsen blir gransket internt.

Oseberg Feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr. Oseberg D er en stålplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til Feltsenteret med en bro våren 1999.

Partnere i lisensen:

Hydro (operatør)

34,00 %

ConocoPhillips

2,40 %

ExxonMobil

4,70 %

Total

10,00 %

Statoil

15,30 %

Petoro

33,60 %


Beliggenhet:
Blokk 30/6 og 30/9, om lag 130 km nordvest for Bergen

Produksjon 2002:
Olje: 194.410 fat pr døgn
Gass: 5,9 mill Sm3 pr døgn