Trapper opp i Mexicogolfen

mai 3, 2004, 13:00 CEST

Siden Hydro etablerte kontorer i Houston i Texas i 2002, har selskapet gradvis utvidet porteføljen av lisensandeler og petroleumsaktiviteter på dypt vann i Mexicogolfen. Hydro har nå en andel på 30 prosent i Lorien-feltet, og i mars i år la Hydro inn beste bud på sju av åtte utlysinger i lisensrunde 190 for dypvannsområder i Mexicogolfen.

I april kunne Hydro annonsere at selskapet hadde overtatt en andel fra ConocoPhillips i Green Canyon-områdets blokk 19, det såkalte Lorien-funnet. Overtakelsen økte Hydros andel i Lorien fra 10 til 30 prosent. 

Oppkjøpet er i tråd med Hydros uttrykte strategi om å satse oppstrøms i påviste petroleumsfunn i definerte fokusområder, der Hydro vil kunne bistå med sin kompetanse i den videre utviklingsfasen.

En integrert prosjektgruppe arbeider for tiden fram de videre planene for Lorien-feltet, med sikte på en godkjenning i løpet av 2004.

Lorien-funnet ble offentliggjort i juli i fjor. Undersøkelsesbrønnen ble boret på et havdyp på 664 meter til en total lengde av 5.700 meter - hvorav det vertikale dypet utgjorde vel 5.300 meter. Det ble konstatert en oljekolonne på om lag 37 meter, og reservoaret regnes å være av høy kvalitet.

Vellykket budrunde

17. mars i år la Hydro inn høyeste bud på sju av åtte blokker i lisensrunde 190 for dypvannsområder i Mexicogolfen. Blokkene er lokalisert i nærheten av Hydros eksisterende lisenser; fem av dem ligger i det nordlige Green Canyon-området, mens de to andre blokkene ligger i det nordlig-sentrale området Walker Ridge, der nylige boringer har avdekket et betydelig potensial.

Blir disse budene akseptert av det nasjonale godkjenningsorganet The Minerals Management Service (MMS), vil Hydro totalt ha interesser i 70 dypvannsblokker i Mexicogolfen og være operatør for 21 av dem.
   
Til sammen 4.324 blokker ble tilbudt i lisensrunde 190 for Mexicogolfen, og 83 selskaper leverte inn totalt 829 bud på 557 blokker. Av disse blokkene var 340 på grunt vann. MMS har anslått at det fortsatt gjenstår å avdekke reserver på 56 milliarder fat oljeekvivalenter i Mexicogolfen.
 
Et lisenssalg i Mexicogolfen består i at selskaper - enkeltvis eller i grupper - legger inn bud på utlyste blokker. Det dreier seg om en lukket budrunde der detaljene om de forskjellige budene først blir offentliggjort på salgsdagen. Lisensen gjelder for 10 år og inneholder ingen spesielle krav om leteboring eller annet arbeid. Den som får tilslag på et bud, har også mulighet for å redusere sin eksponering for kostnadene ved leteboring ved å forpakte ut andeler til samarbeidspartnere, som dekker sin relative andel av borekostnadene og får tilsvarende tilgang til eventuelle inntekter.