Oseberg-oppstart forsinket etter mindre lekkasje

mai 4, 2004, 10:00 CEST

Mandag kveld ble det oppdaget en mindre gasslekkasje i en ventil i gassinjeksjonssystemet på Oseberg Feltsenter. Alle sikkerhets- og beredskapssystemer fungerte tilfredsstillende. Produksjonen ble stengt ned og personellet om bord ble samlet. Det er ikke uvanlig at det oppdages nye lekkasjer når en starter anlegget opp etter en produksjonsstans.

Gasslekkasjen skjedde i en ventilpakning under oppkjøring av prosessanlegget på Oseberg Feltsenter etter at anlegget ble stengt ned lørdag. Nedstengningen lørdag skyldtes en gass- og oljelekkasje.

- Lekkasjen mandag skjedde når vi satt trykk og temperatur på anlegget etter stansen. Da kan slike ting skje, sier plattformsjef Vidar Nygård Karlsen på Oseberg Feltsenter.

Han legger til at man er ekstra årvåkne for å søke etter slike lekkasjer under oppstart av prosessanlegget.

Etter lekkasjene lørdag og mandag ble alt personell ombord samlet i kinosalen på Oseberg for å gi informasjon om hendelsen.

Verneombud i driftsavdelingen på Oseberg Feltsenter Roy Heibø, sier at noen opplever situasjonene som ubehagelige.

- Men det er veldig betryggende at både sikkerhetssystemene og menneskene som skal håndterer slike situasjoner fungerer til punkt og prikke. Dette er jo hendelser som vi øver ofte på å håndtere og det ble gitt god informasjon til alle ansatte etterpå, sier Heibø.

Produksjonen fra Oseberg-feltet er nedstengt i påvente av at den aktuelle pakningen blir skiftet.

Feltene Oseberg Øst og Oseberg Sør produserer med redusert rate. Det arbeides nå med å skifte pakningen der lekkasjen ble oppdaget.

Det er ventet at produksjonen fra Oseberg-feltet kan startes opp igjen i løpet av det kommende døgnet.