Videreutvikler Norne-området

mai 4, 2004, 18:30 CEST

Statoil planlegger investeringer på i overkant av 3,6 milliarder kroner for å videreutvikle Norne-området i Norskehavet. I morgen, 5. mai, leverer selskapet Plan for utbygging og drift (PUD) av Norne satellitter til myndighetene.

"Utbyggingen av satellittene Stær og Svale bidrar til å styrke Norne-området som en viktig region for produksjon av olje på norsk sokkel," sier prosjektleder Kjetel Digre.

Stær og Svale skal bygges ut med havbunnsinstallasjoner knyttet til produksjonsskipet på Norne-feltet. Produksjonsstart fra satellittene er planlagt allerede høsten 2005. De to feltene skal til sammen produsere rundt 70.000 fat olje per dag.

Gassen, som finnes i relativt små mengder, skal eksporteres sammen med gassen fra Norne-feltet i rørledningen Åsgard Transport.

"Innfasingen av satellittene gir god utnyttelse av ledig kapasitet på produksjonsskipet på Norne-feltet og bidrar til forlenget økonomisk levetid for eksisterende installasjoner," legger Digre til.


Stær og Svale ligger henholdsvis fem og 10 kilometer nord for Norne-feltet.

Svale skal bygges ut med to bunnrammer og Stær med én. Bunnrammene skal etter planen installeres i september 2004.

Totalt skal åtte produksjons- og injeksjonsbrønner kobles opp mot Norne. Tidligere i år inngikk Statoil en kontrakt med Transocean om å bruke riggen Transocean Arctic. Borestart er planlagt allerede i oktober i år.

Godkjenning fra Olje- og energidepartementet er forventet innen juli. Hurtig gjennomføring og lave investeringer er muliggjort ved stor grad av standardisering.

Rettighetshavere i Stær og Svale er: Statoil med 40,5 prosent, Petoro (24,5), Hydro (13,5), Eni (11,5) og Shell/Enterprise (10).