Dødsulykke i Iran

mai 5, 2004, 07:00 CEST

En mann omkom i går, 4. mai, under arbeid med installasjon av understellet til en av gassplattformene for South Pars-feltet utenfor Iran. Statoil er operatør for utbygging av sokkeldelen i fasene seks, sju og åtte.

Mannen, av russisk nasjonalitet, arbeidet for Seaway Heavy Lifting Ltd., en underkontraktør av ISOICO.

ISOICO har kontrakten for bygging og installasjon av understellene til gassplattformene for feltet.

Ulykken skjedde i forbindelse med lasting av pæler fra en lekter til løftefartøyet Stanislav Yudin.

Både Statoil og Seaway Heavy Lifting har nedsatt interne granskingsgrupper for å finne årsaken til ulykken. Granskingsgruppene er forventet å ankomme Stanislav Yudin i kveld, 5. mai.