Ny strategi for å sikre produksjonen fra Kristin

mai 5, 2004, 07:35 CEST

Statoil har lagt fram en ny plan for å bore i det kompliserte reservoaret i Kristin-feltet i Norskehavet. Dette er nødvendig for å opprettholde utvinningsgraden fra feltet.

"Kristin er et prosjekt med spesielle reservoarutfordringer, og det er aldri tidligere blitt boret i et slikt reservoar fra undervannsbrønner," sier Nina Udnes Tronstad, produksjonsdirektør for Kristin.

Hun forklarer at feltet har et ekstremt høyt trykk (910 bar) og temperatur (170 grader celsius), og at dette stiller helt spesielle krav til undervannsutstyr og gjennomføring av boringen. Det høye trykket medfører også at alle brønnene må bores ferdig innen produksjonsstart.

Det knytter seg usikkerhet til strømningsegenskapene i hovedreservoaret Garn. Derfor planlegges det nå at fem av 12 brønner bores horisontalt. Disse brønnene tar lengre tid å bore og de blir dyrere enn de brønnene som var planlagt i det opprinnelige boreprogrammet. De vil til gjengjeld ta høyde for at strømningsegenskapene muligens er dårligere enn tidligere antatt.

Investeringsestimatet for prosjektet er 18,9 milliarder kroner, en økning på 1,7 milliarder kroner i forhold til utbyggingsbudsjettet fra 2001. Økningen skyldes i hovedsak ny borestrategi, men det er også en økning på plattformen og undervannsanlegget. Økningen er innenfor spennet på 1-2 milliarder kroner som ble offentliggjort i februar i år.

Kristin har fremdeles en tilfredsstillende prosjektøkonomi. Planen er at gass- og kondensat-feltet skal starte produksjonen 1. oktober 2005.

"Kristin-feltet stiller helt spesielle krav til oss fordi boring av horisontale brønner i et slikt reservoar er banebrytende og teknologisk meget utfordrende. Hver brønn vil bli vurdert isolert for å sikre en optimal strategi og lønnsomhet for de påfølgende brønnene," sier produksjonsdirektøren.

Statoil har sammen med leverandører vært førende i å utvikle teknologi slik at kompliserte felt med høyt trykk og høy temperatur som Huldra og Kvitebjørn i Nordsjøen, kan bli bygget ut. Tilsvarende har selskapet høstet mye erfaring gjennom utvikling av undervannsanleggene på Åsgard-feltet i Norskehavet som nå kommer Kristin tilgode.

Kristin-feltet skiller seg ut fordi det aldri tidligere, globalt sett, er blitt bygd ut felt med undervannsløsning for reservoar med tilsvarende høyt trykk og temperatur.