Meget tilfreds med resultatet

mai 5, 2004, 07:40 CEST

Statoil leverer det beste resultat fra driften noensinne i første kvartal 2004. Konstituert konsernsjef Erling Øverland er meget tilfreds med starten på året.

"Statoil leverer et sterkt resultat for første kvartal 2004. Vi har hatt høy, stabil produksjon, høyt gassalg og en reduksjon i enhetskostnadene," sier Øverland.

Sammen med robuste olje- og gasspriser gir dette et solid resultat.

Et resultat før skatt og finans på 16 milliarder kroner er 17 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.

"Et vellykket salg av Statoils andel i det tyske gasselskapet Verbundtnetz Gas (VNG) bidrar også positivt. Statoil har styrket sin finansielle stilling gjennom første kvartal og både i Norge og internasjonalt har vi tatt viktige strategiske skritt," sier Øverland.

Olje- og gassproduksjonen fortsetter å holde seg høy. 1.184.000 fat oljeekvivalenter per dag er den høyeste produksjonen for et første kvartal noensinne. Takket være solid innsats fra de ansatte i selskapet er også enhetskostnadene redusert. Sterk kostnadsstyring og nedgang i plattform- og logistikkostnader har bidratt til denne reduksjonen.

"Vi har også hatt markedet med oss. Robuste olje- og gasspriser og gode marginer innen petrokjemi er medvirkende årsaker," sier han.

Resultatet i første kvartal er en bra start for at Statoil skal klare å nå målene som er satt for 2004, og forholdene er lagt tilrette for en god fortsettelse når Helge Lund overtar som konsernsjef i august.

"Vi har fått til en forbedring i driften av våre anlegg og har samtidig greid å redusere kostnadene. Dette må sees i lys av den spesielt krevende situasjonen Statoil har vært i siden høsten i fjor. Det gode resultatet skyldes en kjempeinnsats hos våre egne ansatte og hos våre leverandører," sier Øverland.

Han takker alle ansatte for den gode støtten han har fått for å kunne gjøre en så god jobb som mulig som konstituert konsernsjef i en overgangsfase.

Øverland ønsker at det gode arbeidet organisasjonen gjør innen helse, miljø og sikkerhet skal fortsette.

"Likevel er det fortsatt for mange uønskede hendelser, særlig knyttet til uhell med fallende gjenstander på sokkelen og trafikkulykker langs veiene.

"Selv om selskapet har mange gode prosedyrer, er sikker atferd et tema vi retter oppmerksomheten mot, ikke bare i arbeid, men gjennom hele døgnet," sier Øverland.