Verdens lengste undervannsrørledning i rute

mai 6, 2004, 23:00 CEST

Den første søknaden for bygging av mottakssentral i Easington for gassen fra Ormen Lange ble fredag levert myndighetene i East Riding i Yorkshire i England.

Om få år vil nesten en femtedel av Storbritannias gassforsyninger passere gjennom Easington. Gass fra Ormen Lange skal transporteres cirka 1.200 kilometer gjennom verdens lengste undervannsrørledning, Langeled, og føres i land i Easington.

- Dette er en viktig dag for oss, sier Bjørn Sund, leder av enheten for gassinfrastruktur i Hydro. - Så langt har vi passert alle oppsatte milepæler for Langeled-prosjektet. At vi blir i stand til å starte konstruksjonsarbeidene i Easington denne høsten, betyr at vi er i rute.

Rørledningen Langeled er en del av Ormen Lange-prosjektet, det store gassfeltet på om lag 1.000 meters havdyp rundt 100 kilometer utenfor nordvestkysten av Norge. Gassvolumene som skal transporteres fra Ormen Lange gjennom Langeled, vil kunne dekke rundt 20 prosent av Storbritannias behov for gass.

Rørledningen vil komme opp fra havet ved Easington og koples til det nye gassmottaket som skal bygges rett vest for den eksisterende Centrica-terminalen. Her skal gassen behandles slik at den fyller kravene med hensyn til trykk og temperatur for videre transport til markedet gjennom det britiske distribusjonsnettverket.

En million tonn stål går med til bygging av Langeled. Arbeidet vil involvere flere av verdens største rørledningsprodusenter og mange rørleggingsfirmaer. Estimater for arbeidene i Storbritannia tilsier investeringer på nesten en milliard kroner over en to års periode.

Søknaden for ilandføringsarbeidene er den første av tre søknader som skal leveres inn. Den markerer starten på et spennende prosjekt i Easington-området i de neste årene.

- Å bygge verdens lengste undervannsrørledning er et krevende prosjekt, sier Sund. - I tillegg til nært samarbeid med våre partnere, er vi avhengige av full støtte fra myndighetene i East Riding og fra samfunnet som sådan.

Deltakere i Langeled

  • Hydro 17,553 prosent (operatør i utbyggingssfasen)
  • Gassco 0 prosent (operatør i produksjonsfasen)
  • Petoro 32,716 prosent
  • Statoil 14,947 prosent
  • Shell 16,585 prosent
  • BP 10,498 prosent
  • ExxonMobil 6,922 prosent
  • ConocoPhillips 0,779 prosent
Mer om Ormen Lange på www.ormenlange.com