Nye rensemetoder gir reduserte utslipp på Troll

mai 7, 2004, 08:00 CEST

Ny teknologi som brukes på Hydros installasjoner, høstet heder under årets Offshore Technology Conference (OTC) i Houston i Texas.

Troll B og C har vært først ute med flere nyvinninger for vannrensing de siste årene. Satsingen på ny renseteknologi fortsetter for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø.

Troll C-plattformen var først i verden til å ta i bruk Epcon vannrenseanlegg i stor skala og VIEC vannutskiller i prosessanlegget. Disse løsningene har bidratt til at  mengde olje i produsert vann til sjø er betydelig redusert. Det er denne teknologien som fikk prisen ”Spotlight on new technology” på årets OTC-konferanse i Houston.

De mer enn 100 produksjonsbrønnene på Troll-feltet produserer om lag 370.000 fat olje hvert døgn. Utvinning av olje i de tynne oljelagene i Troll er krevende, og store mengder vann følger med oljen opp fra reservoaret. Det er dette vannet som skal renses, og ny teknologi blir stadig vurdert for å rense vannet ytterligere. Dette har ført til at leverandørene, i tett samarbeid med Hydro, har utviklet nye og bedre metoder for rensing.

- Hydro har i mange år vært en sentral bidragsyter til gjennomføringen av våre teknologiprogram, også ved utviklingen av VIEC. For ABB Offshore Systems, som satser spesielt på prosessteknologi, er kundens medvirkning viktig både når det gjelder å bidra til finansieringen og å bekrefte at det er et reelt behov for sluttproduktet.

- Men det viktigste er at operatøren har mot til å finne et sted for uttesting av prototyper i reelle operative miljø. Et slikt mot har Hydro vist overfor oss og omverdenen først gjennom undervannsinstallasjonen Troll Pilot og nå ved anvendelse av VIEC på Troll C, sier Mikkel Martens, direktør for Prosessteknologi i ABB Offshore Systems.

Hydros tiltaksplan for å nå null miljøskadelige utslipp til sjø har en kostnadsramme på 430 millioner kroner og vil redusere utslippene med opptil 80 prosent.

Bakgrunn

  • Innen januar 2006 skal Hydro og de øvrige operatørselskapene på norsk sokkel redusere utslippene av olje og kjemikalier i produsert vann for å oppnå null miljøskadelige utslipp til sjø.
  • Konkretisering av mål for rensetiltakene er resultat av et samarbeid mellom Statens forurensingstilsyn, Oljedirektoratet og Oljeindustriens Landsforening.
  • Hydro skal nå dette målet først og fremst gjennom rensetiltak på Troll og reinjeksjon av produsert vann på Oseberg.