Lite framtidsrettet skatteforslag

mai 11, 2004, 11:00 CEST

Regjeringen har i dag lagt fram revidert nasjonalbudsjett for 2004 og Stortingsmelding nr. 38 om Petroleumsvirksomheten. Regjeringen foreslår noen justeringer i petroleumsskatten, blant annet forsert friinntekt.

Statoil er skuffet over at Regjeringen kun i begrenset grad har kommet oljebransjen i møte i forslagene til skatteendringer.

"De foreslåtte endringene går i riktig retning, men med forslaget som nå er framlagt vil det bli vanskelig å sikre en optimal ressursutnyttelse og verdiskaping på norsk sokkel," kommenterer konstituert konsernsjef Erling Øverland.

Statoil har fortsatt stor tro på norsk sokkel, både når det gjelder muligheter for nye funn og økt utvinning i produserende felt. Selskapets mål er å fortsette arbeidet med å utvikle prosjekt som blir lønnsomme for samfunnet og for eierne.

En rekke nye prosjekt er krevende å realisere, blant annet fordi store investeringer må til for å realisere mindre volumer. Regjeringens forslag er imidlertid ikke tilstrekkelig til å øke interessen for nye prosjekt. Dette er prosjekt som har langt større risiko enn det vi har sett tidligere på norsk sokkel.

"Vi vil fortsette arbeidet med å fremme nye utbygginger, og gjøre hva vi kan for å redusere kostnadene. Men det kan bli vanskeligere å få beslutninger i lisensene på grunn av lavere prioritering av norsk sokkel hos de ulike aktørene," sier Øverland.

Bransjens eget skatteforslag handlet ikke om skattelette, men om incentiver for å gjennomføre prosjekt som med dagens rammebetingelser ikke blir realisert. Dette kunne ført til realisering av flere prosjekt, med muligheter for å ta ut økte verdier for samfunn og eiere. Lavere aktivitet kan føre til ytterligere reduksjon i antall arbeidsplasser i petroleumsvirksomheten framover. Leverandørbedriftene vil være de som først får merke at aktiviteten går ned.

Erling Øverland understreker at med bransjens forslag ville den totale aktivitet og verdiskaping blitt større, noe som også ville medført økte skatteinntekter.