Kontrakt for Norne satellitter

mai 12, 2004, 07:50 CEST

Statoil har inngått en kontrakt med FMC Kongsberg Subsea for leveranse av undervanns produksjonssystemer for Norne satellitter i Norskehavet. Kontrakten er verd i underkant av 550 millioner kroner.

Avtalen er signert på vegne av partnerskapet i utvinningstillatelse 128.

Leveransen fra FMC omfatter tre brønnrammer med totalt åtte ventiltrær for Norne satellitter som består av feltene Stær og Svale.

På Svale skal det installeres én brønnramme med tre produksjonstrær og én brønnramme med to vanninjeksjonstrær.

På Stær skal det installeres en kombinert ramme med to produksjonstrær og ett injeksjonstre. Leveransen omfatter også nødvendig intervensjonsutstyr og kontrollsystem med kontrollkabel.

Tilsvarende undervannsutstyr fra FMC er også tidligere installert på Norne-feltet.

"Vi er godt fornøyd med å ha fått med FMC i arbeidet vi skal gjøre for å bygge ut Norne satellitter. Det er et selskap i Norge med lang erfaring i design, fabrikasjon, installasjon og vedlikehold av disse viktige komponentene i utbyggingen. De har vært engasjert i en rekke suksessfulle Statoil-prosjekt tidligere," sier prosjektleder Kjetel Digre.

Om lag 75 prosent av leveransene til Norne satellitter antas å komme fra norsk leverandørindustri.

Kontrakten med FMC er avhengig av endelig partnergodkjenning og godkjenning av Plan for utbygging og drift fra myndighetene.

Svale og Stær bygges ut med en tradisjonell satellittløsning hvor undervannssystemene skal kobles opp mot produksjonsskipet på Norne. Vanndypet i området er rundt 380 meter.

De to feltene skal tilsammen produsere rundt 70.000 fat olje per dag.

Etter planen skal produksjonen starte høsten 2005.