Eirik Raude til Barentshavet

mai 12, 2004, 09:00 CEST

Statoil har undertegnet en kontrakt med riggselskapet Ocean Rig om leie av boreriggen Eirik Raude i Barentshavet. Kontrakten er undertegnet på vegne av rettighetshaverne i tre leteområder.

Statoil er operatør for to brønner, én i område G og én i F. Hydro skal bore én brønn i område C.

Kontraktens totale verdi er på om lag 340 millioner kroner, og varigheten på oppdraget er anslått til 155 dager.

"Eirik Raude er valgt fordi den er blant de best egnede riggene for dette oppdraget. Den er stor, ny og bygd for operasjoner i miljøfølsomme, arktiske strøk. Den har de siste par årene operert i minst like værharde strøk i Canada," sier Tor Gunnar Gloppen i enheten Riggstyring, Undersøkelse og produksjon Norge.

Statoil og Hydro inngikk en intensjonsavtale med Ocean Rig i april for å bore de tre brønnene, men det var da ikke avklart hvilken rigg som skulle brukes.

Den første brønnen skal etter planen startes senhøstes 2004.

Riggen får også et mindre oppdrag for Hydro på Troll-feltet i Nordsjøen før den går til Barentshavet. Oppdraget på Troll er inkludert i kontraktens totale verdi.