Øverland foreslått som ny president i NHO

mai 12, 2004, 14:45 CEST

Valgkomiteen i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) foreslår Erling Øverland, konstituert konsernsjef i Statoil, og Lisbeth Berg-Hansen som henholdsvis ny president og visepresident i NHO. De etterfølger Jens Ulltveit-Moe og Gerd Kjellaug Berge.

Berg-Hansen leder den familieeide oppdrettsbedriften SincaBerg-Hansen.

Valgkomiteens leder, Kjell Rognaldsen, sier at de to kandidatene representerer to viktige eksportnæringer, olje/gass og fisk. Han påpeker at de to personifiserer bredden i norsk næringsliv; gjennom å komme fra et stort konsern og en mindre, familieeid virksomhet. Begge har lang erfaring som tillitsvalgte i NHO-systemet, både fra egne landsforeninger og fra NHOs Arbeidsutvalg.

Rognaldsen er også tilfreds med at valget av Øverland og Berg-Hansen geografisk viser at privat næringsvirksomhet finner sted over hele landet. Statoils hovedkontor ligger i Stavanger, mens Berg-Hansens bedrift er hjemmehørende i Bindal, helt sør i Nordland fylke.

"Det er gledelig å bli spurt og jeg setter pris på at Statoil vil legge forholdene til rette slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb for norsk næringsliv," sier Øverland.

"Det er flott at NHO ønsker å bruke Statoils lederressurser og lederkompetanse. Dette er en forespørsel som er hyggelig både for Erling Øverland og ikke minst for Statoil," sier påtroppende konsernsjef Helge Lund.

"Dette er en viktig oppgave som innebærer å videreutvikle norsk industri og styrke næringslivets konkurransekraft. NHO har i den senere tid også satt næringslivets samfunnsansvar i bred forstand på agendaen. Øverland har gjennom sin erfaring fra Statoil og sine tidligere verv i NHO de beste forutsetninger for å videreføre dette viktige arbeidet," sier Lund.

Ny president, visepresident og nytt Arbeidsutvalg velges på NHOs generalforsamling 9. juni.