Ny standard for reduksjon av klimautslipp

mai 13, 2004, 23:00 CEST

Verdensbanken lanserte denne uken en ny standard for reduksjon av fakling av assosiert gass fra oljeproduksjon. Sammen med norske myndigheter har blant andre Hydro deltatt i utformingen av standarden, som ble lansert på en konferanse i Alger nylig.

Verdensbanken estimerer at 100 milliarder kubikkmeter naturgass fakles og ventileres årlig i verden. Dette tilsvarer det årlige gassforbruket til Tyskland og Frankrike til sammen. Standarden for global reduksjon av fakling og ventilering av gass er nå etablert for å minimalisere disse utslippene på verdensbasis.

- Hydros policy er ikke å fakle eller ventilere gass ved normal drift ved olje- og gassutvinning på verdensbasis. Det er verdifullt at Hydro gjennom dette prosjektet kan samarbeide med andre selskaper, og bidra med sin kompetanse for å redusere utslipp av assosiert gass ved olje- og gassutvinning på verdensbasis, sier Hydro Olje & Energis leder for helse, miljø og sikkerhet, Eva Ljosland, som er medlem av styringsgruppen for Verdensbankens GGFR-partnerskap (Globas Gas Flaring Reduction).

Initiert av norske myndigheter

Initiativet til standarden ble opprinnelig tatt av miljøvernminister Børge Brende og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson under klimaforhandlingene i Marrakesh i Marokko i november 2001. Deretter ble GGFR-programmet etablert under FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Johannesburg i september 2002.

- Dette er et viktig tiltak som inngår i GGFR-partnerskapets treårige program for reduksjon av fakling og ventilering av assosiert gass ved oljeutvinning. Målet er å støtte nasjonale regjeringer og oljeindustrien i begrensning av fakling, gjennom å forbedre rammebetingelsene for investeringer i slike miljøtiltak, sier Ljosland.

GGFRs viktigste satsingsområder for utslippsreduksjon er land hvor det fakles mye, og land hvor utslippsreduserende tiltak er ikke er godt utviklet. I de to første årene vil GGFR spesielt fokusere på sju land: Nigeria, Angola, Algerie, Ecuador, Kamerun, Mexico og Tsjad. GGFR forsøker å bistå regjeringene i disse landene med måter å regulere faklingen på, ved for eksempel å stille krav til oljeselskapene og gjennom ulike incitamentsordninger.

GGFR vil de neste tre årene også jobbe med å utvikle internasjonale mekanismer for finansiering av redusert fakling, og videre kartlegge omfanget av naturgass-fakling på verdensbasis. De aller fleste av de største oljeselskapene i verden er medlemmer i GGFR-partnerskapet. Norske selskaper er representert gjennom Statoil og Hydro.