Bedriftsforsamlingen godkjente omstillingsprogram for Aluminium

mai 14, 2004, 08:00 CEST

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA vedtok torsdag forslaget til omstillingsprogram for Hydros norske aluminiumverk, for å sikre grunnlaget for fortsatt lønnsom drift.

Som tidligere annonsert, vil omstillingsprogrammet innebære at de årlige driftskostnadene skal reduseres med 350-400 millioner kroner, uten at produksjonen reduseres. Beregninger viser at dette vil kunne innebære en reduksjon av inntil 800 årsverk, som vil berøre aluminiumverkene i Årdal, Karmøy, Sunndal og Høyanger, samt støtte- og ledelsesfunksjoner i Oslo. Omstillingen skal være gjennomført tidlig neste år. Kostnadene ved å gjennomføre omstillingsprogrammet er anslått til 800 millioner kroner og vil i all hovedsak bli belastet i 2004.

De ansattes representanter i Bedriftsforsamlingen understreket at de er enige i behovet for omstilling, men at de ikke er enige i det presenterte tall for nedbemanningen.

Nytt styremedlem

Bedriftsforsamlingen har valgt Kurt Anker Nielsen som nytt styremedlem i Norsk Hydro ASA for en periode på to år.

Nielsen har tidligere hatt ledende stillinger i Novo A/S og Novo Nordisk A/S, blant annet som økonomidirektør og administrerende direktør. Han har i dag styreverv i Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Novo A/S, DakoCytomation A/S, ZymoGenetics Inc., Coloplast A/S og TDC A/S. Nielsen (58) er dansk statsborger. Med sin sterke faglige bakgrunn innen økonomi tilfredsstiller Nielsen kriteriene som Financial Expert i styrets revisjonskomité i henhold til amerikanske børsregler.

Elisabeth Grieg, Borger A. Lenth, Håkan Mogren og Ingvild Myhre ble gjenvalgt til styret for nye to år. Lenth ble gjenvalgt som styrets nestleder.

Anne Cathrine Høeg Rasmussen går ut av Hydros styre etter eget ønske. Hun har vært styremedlem siden 1998.

Svein Steen Thomassen ble valgt som leder for Bedriftsforsamlingen, og Siri Teigum ble valgt som nestleder.