Flere kontrakter for Svale og Stær

mai 18, 2004, 09:00 CEST

Statoil har inngått fire kontrakter for utbyggingen av Norne-satellittene Svale og Stær i Norskehavet. Kontraktene har en samlet verdi på i overkant av 130 millioner kroner.

Avtalene er signert på vegne av partnerskapet i utvinningstillatelse 128.

Aker Marine Contractors i Norge er tildelt arbeidet med å installere tre brønnrammer høsten 2004. Hver ramme veier rundt 270 tonn. Kontrakten er verdt om lag 45 millioner kroner.

Statoil har også inngått avtale om innkjøp av produksjonsrør fra Sumitomo/Japan Steel Works. Den totale rørlengden er 10 kilometer. Røret, som får en indre diameter på 320 millimeter, skal lages i karbonstål. Avtalen har en verdi på i overkant av 70 millioner kroner.

Tenaris i Argentina har fått en kontrakt verd fem millioner kroner for levering av et rør i karbonstål. Det får en total lengde på rundt 12 kilometer. Røret skal brukes til gassløft i de fem produksjonsbrønnene på Svale og Stær for at den produserte oljen enklere skal strømme tilbake til Norne-skipet. Det skal kobles opp mot den eksisterende brønnrammen på Norne-feltet.

I tillegg har Statoil signert en avtale med Det Norske Veritas som omfatter detalj-prosjektering av rørledninger. Avtalen er verdt i underkant av ti millioner kroner.

Statoil leverte nylig Plan for utbygging og drift av Norne satellitter til myndighetene. Godkjenning fra Olje- og energidepartementet er forventet innen juli. Kontraktene er avhengige av endelig godkjenning fra myndighetene.

Svale og Stær skal kobles opp mot produksjonsskipet på Norne-feltet.

Etter planen skal produksjonen starte høsten 2005.

Rettighetshavere i Svale og Stær er Statoil med 40,5 prosent, Petoro (24,5), Hydro (13,5), Eni (11,5), og Shell/Enterprise (10).