Fem produktive år

mai 19, 2004, 09:25 CEST

Åsgard A-skipet i Norskehavet har vært i produksjon i fem år i dag, onsdag 19. mai. Inntektene fra Åsgard-feltet passerte 90 milliarder kroner i april.

Tidlig i mai i fjor, allerede før det var gått fire år, passerte inntektsstrømmen de totale investeringene i Åsgard-kjeden på 65,7 milliarder kroner.

Investeringene består av Åsgard A-skipet, Åsgard B-plattformen og Åsgard C-skipet samt havbunnssystemer med 52 brønner fordelt på 16 havbunnsrammer. I tillegg inkluderer kjeden rørledningene fra Åsgard B via gassprosessering på Kårstø i Rogaland og videre til Dornum i Tyskland.

"Jeg er meget fornøyd med den jobben som er gjort," sier produksjonsdirektør Olav Skotheim.

Han viser til at et godt arbeidsmiljø og dyktige arbeidslag er noen av suksessfaktorene og legger til: "Det står all respekt av den innsatsen som er gjort. Vi må erkjenne at det har vært krevende år med store utfordringer, men nå har vi en god og stabil produksjon."

Siden oppstart i 1999 er det blitt produsert 46,5 millioner kubikkmeter væske fra Åsgard-feltet; 240 millioner fat olje og 54 millioner fat kondensat.

Nå er produksjonen fra Åsgard A høy og stabil. Hvert døgn produseres det rundt 120.000 fat olje som fraktes vekk fra feltet i skytteltankere.

Åsgard B kom i produksjon 1. oktober 2000. Daglig eksporteres inntil 42 millioner kubikkmeter rikgass gjennom rørledningen til Kårstø, mens kondensatet overføres til lagerskipet Åsgard C.