Mer gass til Storbritannia

mai 19, 2004, 08:55 CEST

Statoil har inngått en avtale om salg av gass til British Gas Trading Limited, som er et heleid datterselskap av Centrica. Selskapet skal levere 1 milliard kubikkmeter gass over ett år fra 1. oktober 2004.

"Vi er godt fornøyd med kontrakten. Den underbygger Statoils gode relasjoner med Centrica," sier Erik Kjos-Hanssen, som leder Statoil UK Limited.

Statoil leverer fra før gass til British Gas Trading Limited. I 2002 signerte selskapene en tiårs kontrakt om gassleveranser fra 1. oktober 2005 som på platå omfatter fem milliarder kubikkmeter gass per år. I fjor inngikk selskapene en avtale om levering av to milliarder kubikkmeter gass per år i tre år fra 1. oktober 2003.

I 2005 vil Statoil ha en andel på rundt ti prosent i det britiske gassmarkedet.