Pris til Statoil Detaljhandel

mai 26, 2004, 09:35 CEST

Statoil Detaljhandel Norge mottar i dag, 26. mai, Kompetanseprisen for 2004. Selskapet får prisen, som deles ut av HR Norge, for sine gode resultater innen personal og organisasjonsutvikling.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at "Statoil Detaljhandel AS er et eksempel på en virksomhet som har trosset myten om at kompetanse er viktig først og fremst for virksomheter som har høyt utdannet arbeidskraft. De har satset på en kompetanseutvikling i kjeden til fordel for en ensidig fokusering på en tradisjonell markedsføring."

"Dette er meget hyggelig, og vi er selvfølgelig veldig stolte. Prisen er en flott ekstern anerkjennelse av at selskapets satsing på personal og organisasjon (PO) blir lagt merke til," sier personaldirektør Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel.

I selskapet tenkes det ifølge Haraldseid utradisjonelt, og det er et mål å forretningsorientere PO-funksjonen. Den tidligere byråkratisk bortgjemte avdelingen med hovedfokus på lønn, stillingsinstrukser og personaladministrasjon er blitt en praktisk bidragsyter til selskapets inntjening og kostnadsbesparing.

"Fokus har vært på å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte samt effektivisere organisasjonen. Dette gjennomsyrer vårt arbeid som støttefunksjon mot selskapets 450 servicestasjoner i Norge," sier Haraldseid.

HR Norge er en medlemsorganisasjon for alle som arbeider med og er interessert i personaladministrasjon, organisasjon, rekruttering samt ledelse- og kompetanseutvikling. Kompetanseprisen, som er den gjeveste i Norge innenfor fagområdet, skal stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressursene i arbeids- og samfunnsliv.

Tidligere vinnere er Norske Skog Union (2003), Snøhetta Arkitektkontor (2002), Gjensidige Nor Sparebank (2001), Ekornes ASA (2000), Nidar AS (1999), Leiv Vidar AS (1998) og Hjemmetjenesten i Alta (1997).