Skip to Content
no

Rørleggingskontrakt til 300 millioner

mai 26, 2004, 07:00 CEST

Hydro har på vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt Stolt Offshore en kontrakt for rørinstallasjon til en verdi av rundt 300 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Kontrakten omfatter installasjon av to 6 tommers MEG-rør (Mono Ethylene Glycol), hver på rundt 125 kilometer, og ett 6 tommers MEG-rør på rundt 3,6 kilometer.

MEG-rørene vil bli installert i løpet av sommeren 2006 fra gassbehandlingsanlegget under utbygging på Nyhamna i Møre og Romsdal til Ormen Lange feltet.

Brønnstrømmen fra Ormen Lange skal føres gjennom to 30 tommers flerfaserør til landanlegget på Nyhamna.

Siden de spesielle forholdene på sjøbunnen over reservoaret gir lave vanntemperaturer, helt ned til minus 1 grad Celcius, er det nødvendig med injeksjon av frostvæske i brønnstrømmen fra feltet.

Så ekstreme temperaturforhold kombinert med høyt trykk, kunne ellers føre til at gass og vann danner hydrater (issørpe) som igjen kunne danne plugger i røret ved en stans i transporten.

Fra brønnhodene vil frostvæsken bli ført sammen med brønnstrømmen til land, skilt fra gassfasen og regenerert før den går tilbake i systemet.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet.

Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %