Skip to Content
no

Leter i modne områder

mai 26, 2004, 11:00 CEST

Statoil har tildelt kontrakter for seismiske undersøkelser for sommeren 2004 til en samlet verdi av 300 millioner kroner. Nye seismiske data skal bidra til å optimalisere eksisterende felt på norsk sokkel.

Kontrakter verdt rundt 125 millioner kroner er tildelt WesternGeco i Stavanger. Compagnie Générale de Géophysique (CGG) i Frankrike har fått kontrakter verdt omtrent 100 millioner kroner. Petroleum Geo-Services (PGS) i Oslo er tildelt kontrakter til en verdi på cirka 85 millioner kroner.

Kontraktene til WesternGeco og CGG gjelder tauet seismikk. Her slepes seismiske kabler etter seismikkfartøyet og registrerer geofysiske data fra undergrunnen.

WesternGeco skal samle inn seismikk rundt feltene Heidrun og Norne i Norskehavet, og Visund i Nordsjøen.

CGGs kontrakter omfatter Sleipner-området og Statfjord Nord-feltet i Nordsjøen, og oljefunnet Ellida i Norskehavet.

Kontraktene til PGS gjelder havbunnsseismikk. Dette foregår ved at seismiske kabler legges på havbunnen og registrerer geofysiske data.

PGS skal utføre dette på Snorre-feltet og rundt Kvitebjørn-feltet som er under utbygging i Nordsjøen.

"De seismiske undersøkelsene er et ledd i selskapets plan for å optimalisere eksisterende felt. Statoil har stor tro på de modne feltene på norsk sokkel. Vi skyter derfor om igjen på eksisterende felt for å kartlegge eventuelle forandringer som kan gi økt utvinning," sier fagleder for seismisk datainnsamling, Ole Edvard Næss.

Målet med innsamlingen av seismiske data er å påvise hvor Statoil skal bore etter nye funn. I tillegg skal eksisterende funn kartlegges for å sikre lønnsom haleproduksjon.