Kjøper ICAs eierandel i Statoil Detaljhandel 

mai 28, 2004, 08:00 CEST

ICA AB og Statoil ASA har inngått en endelig avtale om at Statoil kjøper ICAs eierandel i Statoil Detaljhandel Skandinavia AS. Partene er enige om ikke å oppgi kjøpesummen.

Avtalen krever godkjenning av EUs konkurransemyndigheter og slik godkjenning forventes å foreligge i månedsskiftet juni/juli 2004. Statoil overtar aksjene straks slik godkjenning foreligger.

I forbindelse med at Statoil kjøper ICAs eierandel er det også inngått nye samarbeidsavtaler for vareforsyning til Statoils detaljvirksomhet i Norge og Sverige.

”Avtalen er et viktig skritt i arbeidet med å styrke Statoils posisjon i nedstrømsmarkedet, og vil innebære en helhetlig organisering og videreutvikling av virksomheten i Skandinavia, Polen, Irland, Russland og de baltiske land,” sier konstituert konsernsjef Erling Øverland i Statoil.

Den nye detaljhandelsenheten vil bestå av virksomheter i ni land, ha 8000 ansatte, en omsetning på 40 milliarder kroner, og betjene mer enn 1 million kunder hver dag.

Statoil Detaljhandel Skandinavia ble etablert i 1999 som et selskap eid 50 prosent av Statoil ASA og 50 prosent av ICA ABs datterselskap ICA AS. Selskapet driver nær 1400 bensinstasjoner i Skandinavia og har en markedsandel på ca. 23 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Morten Henriksrud, informasjonssjef Statoil ASA, 22 96 22 40 (kontor), 90 01 69 60 (mobil)

ICAs pressetjeneste, +46 70-253 66 60