Bunnrammene installeres på Snøhvit

juni 1, 2004, 09:10 CEST

Den Statoil-opererte Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet gikk inn i en ny fase i går, 31. mai, da installasjonen av den første havbunnsstrukturen begynte.

I løpet av juni skal det installeres totalt seks havbunnsstrukturer på feltene Snøhvit og Albatross 140 kilometer utenfor Hammerfest.

Fire havbunnsrammer, som hver har plass til fire brønner, skal installeres på feltene den kommende måneden. I tillegg skal det installeres en kontrolldistribusjonsenhet som fordeler strøm og hydraulisk kraft til hver brønn, og en rørmanifold som samler brønnstrømmen fra brønnrammene inn i ilandføringsrøret til Melkøya.

Det nye flerbruksfartøyet BOA Deep C brukes til operasjonen som utføres av Aker Marine Contractors. Bunnrammene, som er produsert av ABB ved verftet Nymo i Eydehavn, skal settes på 250-300 meters dyp.

Hver bunnramme løftes fra en transportlekter og senkes ned i havet fra akterenden av installasjonsfartøyet. Den holdes flytende i vannet om lag 100 meter under fartøyet ved hjelp av en pennebøye som er koblet til fartøyet.

Operasjonen foretas ved Polarbase øst for Hammerfest. Deretter taues bunnrammene enkeltvis ut på feltet der de senkes kontrollert ned på havbunnen.

"Vi gleder oss over å ha kommet i gang med operasjonene og er opptatt av at resultatet og operasjonene på feltet skal bli best mulig. Dette er de første offshoreinstallasjonene i Barentshavet og en milepæl," sier prosjektleder for undervannsinstallasjoner Siv Skadsem.

Snøhvit skal bygges ut med undervannsproduksjonsanlegg, rørledning til land og gassbehandlingsanlegg.

Gass- og kondensatfeltet er den første utbyggingen på norsk sokkel i Barentshavet. Det er også det første prosjektet i Europa basert på produksjon av flytende, nedkjølt naturgass (liquefied natural gas - LNG).