Skip to content
no

CTour-kontrakt til Fabricom

juni 2, 2004, 09:00 CEST

Fabricom i Stavanger fikk nylig kontrakten for leveranse av CTour renseanlegg for produsert vann på Statfjord A og B-plattformene i Nordsjøen. Kontrakten prises til 75 millioner kroner.

"Forsøk på Statfjord B har vist at den nye rensemetoden reduserer mengden hydrokarboner i produsert vann med 70 prosent i forhold til tradisjonell renseteknologi," sier Harald Torvik, som er fagleder for rense- og miljøteknologi.

Renseanleggene blir dermed viktige bidrag når Statoil skal møte myndighetenes krav om null skadelige utslipp fra olje- og gassfeltene på norsk sokkel innen 2005.

Fabricom skal detaljprosjektere og planlegge, fabrikkere rør samt installere og prøve ut systemene på feltet. Renseanleggene skal leveres ved utgangen av 2005.

Det 50 prosent Statoil-eide selskapet CTour Process Systems AS har patentrettighetene til CTour. Teknologien går ut på å bruke plattformenes eget kondensat til å "vaske" hydrokarboner ut av det produserte vannet.

Ifølge Asbjørn Skoge, som er prosjektleder for CTour-implementering i Tampen-området, er CTour én av flere effektive metoder for rensing av produsert vann. Siden feltene har ulike egenskaper og utfordringer, må hver lisens analysere hvilke løsninger som er best egnet for å håndtere produsert vann.

"CTour er en god løsning for Statfjord blant annet fordi feltet har mye vann i brønnstrømmen og fordi det er selvforsynt med kondensat til renseprosessen. Anleggene er dessuten små, og Statfjord-plattformene har begrenset med plass," sier Skoge.

For tiden utredes det om det skal installeres CTour-anlegg også på enkelte andre Statoil-opererte felt.