Skip to content

Første GTL-produksjon i Sør-Afrika

juni 4, 2004, 07:55 CEST

Produksjonen fra det halvkommersielle anlegget som skal omdanne gass til flytende drivstoff (Gas to liquid, GTL) ved Mossel Bay i Sør-Afrika er i gang. Statoil eier 50 prosent av anlegget.

GTL-anlegget skal demonstrere Statoil-utviklet teknologi for kommersielle anlegg.

Det sto klart i mars i år og 19. april ble de første hydrokarbonene matet inn i anlegget. Produksjonsnivået nådde 50 prosent 18. mai og samtidig startet produksjonen av syntetisk olje og voks.

"GTL-anlegget i Mossel Bay er det første skrittet mot å gi Statoil et nytt verktøy som vil bidra til å nå våre ambisjoner om internasjonal vekst," sier fungerende direktør for GTL, Roger Johansen.

I løpet av 2004 skal anlegget etter planen nå normalt aktivitetsnivå og det tekniske konseptet godkjennes av partnerskapet.

Innen utgangen av 2005 skal demonstrasjonsfasen ferdigstilles og teknologien være klar for utnyttelse i kommersielle (fullskala) anlegg.

Anlegget i Mossel Bay er utviklet i samarbeid med det sørafrikanske statsoljeselskapet PetroSA som driver verdens største GTL-anlegg.