Skip to Content
no

Gazprom utpeker Hydro som partner på Shtokman

juni 4, 2004, 10:00 CEST

Lederen av det russiske oljeselskapet Gazprom, Alexey Miller, uttalte i et møte med Hydros generaldirektør Eivind Reiten torsdag at Hydro kan bli en av de viktigste partnerene på gassfeltet Shtokman på russisk side av Barentshavet.

Det ble avtalt at en arbeidsgruppe nå skal utarbeide forslag til konkrete avtaler om Hydros mulige deltakelse i utbyggingen av Shtokmanfeltet.
 
- Dette er svært gledelig for Hydro og for norsk offshorekompetanse. Hydro ser nå resultatet av sin langsiktige olje og gass-satsing i Russland, sier generaldirektør Eivind Reiten.
 
Lederen av Gazprom, Alexey Miller, understreket under møtet at Hydro kan bli en av de viktigste samarbeidspartnerne i utviklingen av gassfeltet, med utgangspunkt i Hydros unike teknologiske muligheter og selskapets erfaring med offshore-produksjon og transport av gass fra offshore-felt.

- Dette er en anerkjennelse av Hydros kompetanse etter 30 år på norsk sokkel. Ikke minst er det Hydros teknologiske prosjektkompetanse fra Ormen Lange-feltet som vi nå ønsker å videreføre og utvikle i en utbygging av Shtokman sammen med Gazprom. Dette kan potensielt redusere kostnadsestimatene for utbyggingen med 30 prosent, sier Reiten.

- Vi opplever nå at Gazprom verdsetter Hydros bidrag til en effektiv utbygging av Sthokman, men det må understrekes at en rekke spørsmål må avklares. Blant annet gjelder det framdriftsplan for utbyggingen, eierandeler og øvrige betingelser. 
 
Gassfeltet Shtokman er et av verdens største. Det er lokalisert på dypvannssokkelen på russisk side av Barentshavet om lag 500 kilometer fra Murmansk.