Skip to content
no

Generalforsamling i Statoil 

juni 5, 2004, 09:10 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) vedtok 5. mai 2004 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2003.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 2,95 kroner per aksje til dem som var aksjonærer per 5. mai 2004, ble også vedtatt. Utbetaling skjer fra 25. mai 2004.

Statoils ordinære aksje notert på Oslo Børs blir notert eksklusive utbytte fra og med 6. mai 2004. American Depository Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange ble notert, eksklusive utbytte, 3. mai 2004.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bedriftsforsamlingen:

Leder, Anne Kathrine Slungård
Nestleder, Wenche Meldahl
Kjell Bjørndalen
Kirsti Høegh Bjørneset
Erlend Grimstad
Anne Brit Norø
Asbjørn Rolstadås
Per-Inge Søreng


Følgende ble valgt som varamedlemmer:

Greger Mannsverk
Halvor Stenstadvold
Odd Anders With

Villa Kulild og Jens Ulltveit-Moe ble valgt til medlemmer av valgkomiteen.

Generalforsamlingen gav fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

Se komplett protokoll og vedlegg fra generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen - Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 91 87 07 41 (mobil)

Investor Relations - Lars Troen Sørensen, 51 99 42 01 (kontor), 90 64 91 44 (mobil)